Пробні завдання

Лічба

Математика

клас 0
Завдань: 6
Нумерація чисел від 16 до 20

Математика

клас 1
Завдань: 8
Ділення на 2, 3, 4, 5 (частина 3)

Математика

клас 3
Завдань: 8
Додавання та віднімання натуральних чисел

Математика

клас 5
Завдань: 8
Геометричні фігури (частина 3)

Математика

клас 3
Завдань: 8
Дії у межах 1000 (частина 2)

Математика

клас 3
Завдань: 7