Пробні завдання

Ланцюг живлення

Природознавство

клас 3
Завдань: 11
Організми. Що потрібно організмам для життя

Природознавство

клас 1
Завдань: 7
Дихальна система.

Природознавство

клас 3
Завдань: 8
Гігієна органів чуття.

Природознавство

клас 3
Завдань: 7
Які властивості має вода. Вода в природі та житті людини

Природознавство

клас 1
Завдань: 7
Яке значення має шкіра? Гігієна шкіри.

Природознавство

клас 3
Завдань: 8