Пробні завдання

Нежива природа.

Природознавство

клас 3
Завдань: 10
Як поліпшити властивості ґрунту?

Природознавство

клас 3
Завдань: 8
Природа навколо нас

Природознавство

клас 2
Завдань: 8
Як людина пізнає світ. Спостереження та досліди

Природознавство

клас 1
Завдань: 7
Які властивості має вода. Вода в природі та житті людини

Природознавство

клас 1
Завдань: 7
Організми. Що потрібно організмам для життя

Природознавство

клас 1
Завдань: 7