Пробні завдання

Дикорослі та культурні рослини

Природознавство

клас 1
Завдань: 7
Гігієна органів чуття.

Природознавство

клас 3
Завдань: 7
Для чого потрібне дихання ?

Природознавство

клас 3
Завдань: 9
Як людина пізнає світ. Спостереження та досліди

Природознавство

клас 1
Завдань: 7
Дерева, кущі, трав’янисті рослини

Природознавство

клас 3
Завдань: 9
Гірські породи. Грунти.

Природознавство

клас 3
Завдань: 8