Пробні завдання

Багатоатомні спирти. Гліцерол

Хімія

клас 10
Завдань: 8
Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

Хімія

клас 7
Завдань: 8
Екзотермічні та ендотермічні реакції

Хімія

клас 9
Завдань: 8
Періодичний закон Д. І. Менделєєва.

Хімія

клас 8
Завдань: 7
Природа хімічного зв’язку

Хімія

клас 8
Завдань: 7
Хімія - природнича наука. Короткі відомості з історії хімії

Хімія

клас 7
Завдань: 8