Пробні завдання

Етен та етин: хімічні властивості

Хімія

клас 10
Завдань: 7
Карбонові кислоти: ізомерія та номенклатура

Хімія

клас 10
Завдань: 8
Будова атома

Хімія

клас 10
Завдань: 7
Оборотні і необоротні реакції

Хімія

клас 9
Завдань: 6
Метан - найпростіший вуглеводень

Хімія

клас 9
Завдань: 6
Електроліти і неелектроліти. Електролітична дисоціація

Хімія

клас 9
Завдань: 8