Пробні завдання

Особливості творення іменників. Букви Е, И, І в суфіксах іменників

Українська мова

клас 6
Завдань: 13
Типи текстів

Українська мова

клас 4
Завдань: 7
Складнопідрядне речення та його ознаки

Українська мова

клас 9
Завдань: 12
Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

Українська мова

клас 8
Завдань: 10
Складні слова. Правопис складних слів

Українська мова

клас 6
Завдань: 12
Види речень за метою висловлення

Українська мова

клас 5
Завдань: 7