Пробні завдання

Групи слів за їх походженнями

Українська мова

клас 6
Завдань: 11
Антоніми

Українська мова

клас 5
Завдань: 9
Правопис слів з ненаголошеними "е","и" в коренях слова.

Українська мова

клас 3
Завдань: 8
Загальна характеристика частин мови

Українська мова

клас 6
Завдань: 7
Тире між частинами безсполучникового складного речення

Українська мова

клас 9
Завдань: 10
Прислівники-синоніми

Українська мова

клас 4
Завдань: 9