Пробні завдання

Кома і крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення

Українська мова

клас 9
Завдань: 8
Узгодження головних членів речення

Українська мова

клас 8
Завдань: 7
Кома між однорідними членами речення

Українська мова

клас 8
Завдань: 9
Фразеологізми

Українська мова

клас 4
Завдань: 7
Речення з прямою мовою

Українська мова

клас 5
Завдань: 7
Правопис префіксів та прийменників(частина 2)

Українська мова

клас 4
Завдань: 7