Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України