Підсумковий тест до розділу "Фізика як природнича наука. Пізнання природи"