Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень