Уявлення про діалог. Складання речень за заданою графічною моделлю